Slechtweerplan

Veracles Beach Festival: slechtweerplan

Wij als organisatie werken hard om een mooi beachvolleybaltoernooi neer te zetten. Waar wij helaas geen invloed op uit kunnen oefenen is het weer. Daarom hebben wij als organisatie een slechtweerplan opgesteld die als richtlijn dient bij het maken van keuzes voor/tijdens het toernooi. De scenario’s die geschetst zijn gaan uit van de weercodes die de KNMI hanteert. Bij een normale, typisch Nederlandse dag met hier en daar een bui wordt er gewoon gevolleybald. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor eigendommen en eventuele schade van eigendommen. De voorzitter en wedstrijdcommissaris besluiten samen wanneer er actie moet worden ondernemen. Zij zullen dit zo duidelijk en spoedig mogelijk communiceren naar de deelnemers. 

Code geel:

Wanneer code geel wordt afgegeven door de KNMI dienen we alert te zijn. Er kan in een korte tijd veel regen vallen, er zijn harde windstoten of het is erg warm. 

Scenario 1 - warm weer (30℃+)

Het toernooi gaat gewoon door, er kunnen alleen wat aanpassingen gemaakt worden. Bij erg warm weer wijzen wij vooraf aan het toernooi deelnemers er op om goed te drinken, zonnebrand te gebruiken en eventueel een hoofddeksel mee te nemen. Er is een waterpunt aanwezig. Wanneer het 30 graden of warmer wordt gaat het tropenrooster in, waarbij de sets worden ingekort naar 15 punten, de uitloop van extra drinkpauzes wordt daarmee opgevangen. 

Scenario 2 -  code geel ochtend 

Vindt er dusdanige harde regen plaats, zodat er niet gespeeld kan worden voor 10.30 uur ‘s ochtends de starttijd van het toernooi wordt verplaatst naar 11.00 uur. De ochtendpoule wordt alsnog gespeeld door op tijd te spelen (12 minuten per wedstrijd). De middagpoule kan vervolgens op punten gespeeld worden.  

Scenario 3 - code geel middag

Vindt er dusdanige harde regen plaats, zodat er niet gespeeld kan worden na 11.00, dan worden de wedstrijden tijdelijk stil gelegd. Wanneer er 45 minuten of langer niet gevolleybald kan worden, wordt er verder gespeeld op tijd (12 minuten). De uiteindelijke finale kan op punten worden gespeeld. 

Uitzondering is wanneer de regen tijdens de middagpauze (13.00-14.00) plaatsvindt. Deze tijd telt niet als tijd dat er niet gevolleybald kan worden. Er kan gescholen worden en de wedstrijden worden volgens de normal regels na de pauze weer opgepakt. 

In bovenstaande scenario’s gaan we ervanuit dat de buien van korte duur (max 30 min) zijn. Is dit niet het geval kijk dan naar code oranje

Code oranje:

Wanneer code oranje wordt afgegeven is er kans op schade en letsel en veel overlast. Gevolg is dat we het toernooi (voor een deel) moeten aflasten. 

Scenario  4 - code oranje ‘s nachts 

In de nacht van 6 op 7 augustus kan er dusdanig slecht weer plaatsvinden waardoor wij niet op tijd kunnen beginnen aan het toernooi. Wanneer dit gebeurt maar de voorspelling is dat het weer rond 08.00 uur weer rustig is, dan stellen wij de deelnemers voor 07:00 op de hoogte dat het toernooi een uur later plaatsvindt. Dit geeft  de organisatie de mogelijkheid om eventuele schade te herstellen. Deze tijd wordt ingehaald door het ochtend programma op tijd te spelen (12 minuten). Het middag programma kan vervolgens op punten gespeeld worden. 

Scenario 5 - code oranje ochtend

Wanneer er code oranje tussen 08.00-13.00 wordt afgegeven dienen wij het ochtendprogramma af te blazen. Wanneer er voor 13.00 uur gestart kan worden, spelen we het ochtend programma op tijd (12 minuten) + finale wedstrijden op punten. Kan er pas na 13.00 gestart worden dan wordt de ochtenpoule gespeeld. Het team met de meeste punten wint de poule en is daarmee winnaar van Veraclesbeach. 

Scenario 6 - code oranje middag

Wanneer er code oranje na 13.00 wordt afgegeven dienen wij het middagprogramma af te blazen. Dit is precies voor de middagpauze. De punten worden geteld en het team met de meeste punten wint de poule en is daarmee winnaar van Veraclesbeach.

Code rood:

Het toernooi wordt afgeblazen en de netten worden zo snel mogelijk afgebroken door de organisatie. Voorafgaand aan code rood heeft één van bovenstaane scenario’s plaatsgevonden.  

Slechtweerplan - Bedrijventoernooi:

Voor het bedrijventoernooi spelen we op tijd. Het toernooi wordt eerder gestopt of later gestart wanneer één van bovenstaan scenario’s zich afspeelt.  Wij beschikken over voldoende velden. Mocht dit het geval zijn, dan worden er meer velden opgezet waardoor er in kortere tijd toch alle wedstrijden gespeeld kunnen worden.