SponsorCie

Sponsorcie.jpeg
SponsorCie 2022-2023


De sponsorcommissie van Veracles, ook wel SponsorCie genoemd, onderhoudt contact met de huidige sponsoren, gaat op zoek naar nieuwe sponsoren en brainstormt over mogelijke samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en Veracles. Al het contact met (potentiële) sponsoren verloopt via deze commissie.

Voor meer informatie kun je mailen naar sponsorcie@veracles.nl

SponsorCie 2022-2023

Nienke van der Windt (2019) Voorzitter
Bente Brouwer (2020) Contactpersoon bestuur
Lars Martens (2021) Commissaris verenigingssponsoren
Eliza Peer (2020) Commissaris verenigingssponsoren
Ebe de Jager (2020) Commissaris hoge teams
Nienke van Tuil (2021) Commissaris hoge teams
Maaike Helena de Kruijf (2021) Commissaris alternatieve fondsenwerving
Kaira Graler (2022) Chef promotie & Commissaris club van 39,95