SponsorCie

IMG_1492.jpg
SponsorCie '23 - '24


De sponsorcommissie van Veracles, ook wel SponsorCie genoemd, onderhoudt contact met de huidige sponsoren, gaat op zoek naar nieuwe sponsoren en brainstormt over mogelijke samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en Veracles. Al het contact met (potentiële) sponsoren verloopt via deze commissie.

Voor meer informatie kun je mailen naar sponsorcie@veracles.nl

SponsorCie 2023 - 2024

Anlène Van der Meer (2023) Commissaris hoge teams
Daisy Blijdorp (2020) Commissaris alternatieve fondsenwerving
Demi Hofkamp (2020) Commissaris verenigingssponsoren
Ebe de Jager (2020) Commissaris hoge teams
Lisanne Laarakkers (2021) Chef promotie & Commissaris club van 39,95
Tjeerd Elsenga (2019) Commissaris alternatieve fondsenwerving
Mirthe Klootwijk (2020) Commissaris verenigingssponsoren
Lieke Boerrigter (2021) -