SponsorCie

SponsorCie_2021-2022.jpg


De sponsorcommissie van Veracles, ook wel SponsorCie genoemd, onderhoudt contact met de huidige sponsoren, gaat op zoek naar nieuwe sponsoren en brainstormt over mogelijke samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en Veracles. Al het contact met (potentiële) sponsoren verloopt via deze commissie.

Voor meer informatie kun je mailen naar sponsorcie@veracles.nl

SponsorCie 2021-2022

Daniek Wesselink (2017) Voorzitter
Gerben Boer (2019) Chef huidige sponsoren
Dylan Zwarts (2015) Chef huidige sponsoren
Dindi Hiddink Verberne (2018) Chef PR
Jet van Beusekom (2017) Chef hoge teams
Ebe de Jager (2020) Chef hoge teams
Marnix van den Berg (2018) Contactpersoon bestuur