Club van Groene Gulle Gevers

 Groene Gulle Gevers Formulier


De Club van Groene Gulle Gevers (GGG) is opgericht om G.S.V.V. Veracles elk jaar weer te laten groeien. Iedereen die Veracles een warm hart toedraagt kan lid worden en zo deze mooie groene vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage van €39,95. Met de opbrengsten van de Club van GGG worden specifieke doelen gerealiseerd. In het verleden is er een nieuw damesteam opgezet, zijn er talententrainingen opgezet voor de dames- en herenteams en is er een laptop voor livestreams aangeschaft. Dit jaar worden de opbrengsten gebruikt om trainingen te faciliteren voor alle teams van de vereniging. Het wordt steeds moeilijker om goedkope zalen bij de ACLO te huren, omdat er steeds meer studenten komen die graag willen sporten. Het alternatief, zaalhuur bij de gemeente, is een grote kostenpost. Iedereen van de vereniging verdient gelijke kansen dus willen we elk team de mogelijkheid geven om goed te trainen. Met uw steun kunnen we onze groene vereniging betaalbaar houden voor iedereen! Wanneer u lid wordt van de Club van GGG, kunt u kiezen uit een lidmaatschap van één, twee of drie jaar. Ook is er de mogelijkheid om lid te worden tot wederopzegging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Sponsorcommissie, dit kan via sponsorcie@veracles.nl of via het volgende nummer: 06-83658782 Als u lid wilt worden van de Club van GGG, kunt u onderstaande gegevens invullen. Alvast enorm bedankt voor uw steun, dit wordt door de gehele vereniging enorm gewaardeerd! Namens G.S.V.V. Veracles, De Sponsorcommissie.

Wat is uw naam?
Adres (straat + nummer)
Woonplaats
IBAN
Op naam van (IBAN)
Wat is uw mailadres?
Bedrag
Voor hoelang wilt u lid zijn van de club van GGG?
Akkoord met afschrijving van het hiervoor bepaalde bedrag voor de hiervoor bepaalde periode

Over de ''Club van Groene Gulle Gevers''

Als GSVV Veracles willen wij graag volleybal op het hoogst haalbare niveau aan kunnen bieden. Hieraan zijn veel kosten verbonden, die jaarlijks een forse stijging laten zien. Om aan al onze verplichtingen te kunnen voldoen, is ‘de club van Groene Gulle Gevers’ opgericht. Eenieder die Veracles een warm hart toedraagt, kan toetreden tot deze club en zal de vereniging met een jaarlijks bedrag van tenminste € 39,95 financieel steunen.

Met de opbrengsten van de Club van Groene Gulle Gevers worden specifieke doelen  gerealiseerd. In het verleden is er een nieuw damesteam opgezet, zijn er talententrainingen opgezet voor de dames- en  herenteams en is er gezorgd voor meer sfeerattributen voor op de thuisspeeldagen. 


Dit jaar zal de opbrengst van de Club van Groene Gulle Gevers gaan naar het faciliteren van trainingen voor alle teams van de vereniging. Het wordt steeds moeilijker om goedkope zalen bij de ACLO te huren, omdat er steeds meer studenten komen die graag willen sporten. Het alternatief, zaalhuur bij de gemeente, is een grote kostenpost. Iedereen van onze vereniging verdient gelijke kansen en dus willen we elk team de mogelijkheid geven om goed te kunnen trainen. Met uw steun kunnen we onze groene vereniging betaalbaar houden voor iedereen!

Wat zijn de voordelen voor u?

Lid worden van ‘de club van Groene Gulle Gevers’ berust uiteraard op liefdadigheid. Toch willen wij als vereniging iets terug doen voor uw financiële steun. Als lid wordt u vermeld:

 • op de website van Veracles, www.veracles.nl.
 • in de volleyballade, het clubblad van Veracles.

Naast deze eervolle vermeldingen heten we alle leden iedere thuisspeeldag van harte welkom, in het bijzonder op onze Veracles familie- en publieksdag.

U kunt wanneer u lid wordt van "de Club van Groene Gulle Gevers" kiezen uit een lidmaatschap van één, twee of drie jaar. Ook is er de mogelijkheid om lid te worden voor onbepaalde tijd. Mocht u uw lidmaatschap willen opzeggen, dan kunt u simpelweg een brief met handtekening sturen naar de Sponsorcie. (Blauwborgje 16, 9747 AC Groningen)

We hopen uw interesse niet alleen gewekt te hebben, maar u ook overgehaald te hebben om lid te worden van onze "Club van Groene Gulle Gevers" en ons te steunen met uw financiële bijdrage. Wanneer u interesse heeft, stuur dan een email naar sponsorcie@veracles.nl

We kijken uit naar uw lidmaatschap!

Met vriendelijke groet, namens GSVV Veracles, de Sponsorcommissie

Huidige leden van de Club van Groene Gulle Gevers: 

 • H. Mulder
 • A.J.H. (familie) te Brake
 • M.L. Klootwijk
 • H. van Faassen
 • E. de Kruijf
 • A. Bosma
 • E. Verhoef 
 • J. H. van Tuil 
 • P. J. A. Laarakkers
 • J. de Boer
 • J. Timmer