Club van Groene Gulle Gevers

Over de ''Club van Groene Gulle Gevers''

Als GSVV Veracles willen wij graag volleybal op het hoogst haalbare niveau aan kunnen bieden. Hieraan zijn veel kosten verbonden, die jaarlijks een forse stijging laten zien. Om aan al onze verplichtingen te kunnen voldoen, is ‘de club van Groene Gulle Gevers’ opgericht. Eenieder die Veracles een warm hart toedraagt, kan toetreden tot deze club en zal de vereniging met een jaarlijks bedrag van tenminste € 39,95 financieel steunen.

Met de opbrengsten van de Club van Groene Gulle Gevers worden specifieke doelen  gerealiseerd. In het verleden is er een nieuw damesteam opgezet, zijn er talententrainingen opgezet voor de dames- en  herenteams en is er gezorgd voor meer sfeerattributen voor op de thuisspeeldagen. 


Dit jaar zal de opbrengst van de Club van Groene Gulle Gevers gaan naar het faciliteren van trainingen voor alle teams van de vereniging. Het wordt steeds moeilijker om goedkope zalen bij de ACLO te huren, omdat er steeds meer studenten komen die graag willen sporten. Het alternatief, zaalhuur bij de gemeente, is een grote kostenpost. Iedereen van onze vereniging verdient gelijke kansen en dus willen we elk team de mogelijkheid geven om goed te kunnen trainen. Met uw steun kunnen we onze groene vereniging betaalbaar houden voor iedereen!

Wat zijn de voordelen voor u?

Lid worden van ‘de club van Groene Gulle Gevers’ berust uiteraard op liefdadigheid. Toch willen wij als vereniging iets terug doen voor uw financiële steun. Als lid wordt u vermeld:

 • op de website van Veracles, www.veracles.nl.
 • in de volleyballade, het clubblad van Veracles.

Naast deze eervolle vermeldingen heten we alle leden iedere thuisspeeldag van harte welkom, in het bijzonder op onze Veracles familie- en publieksdag.

U kunt wanneer u lid wordt van "de Club van Groene Gulle Gevers" kiezen uit een lidmaatschap van één, twee of drie jaar. Ook is er de mogelijkheid om lid te worden voor onbepaalde tijd. Mocht u uw lidmaatschap willen opzeggen, dan kunt u simpelweg een brief met handtekening sturen naar de Sponsorcie. (Blauwborgje 16, 9747 AC Groningen)

We hopen uw interesse niet alleen gewekt te hebben, maar u ook overgehaald te hebben om lid te worden van onze "Club van Groene Gulle Gevers" en ons te steunen met uw financiële bijdrage. Wanneer u interesse heeft, stuur dan een email naar sponsorcie@veracles.nl

We kijken uit naar uw lidmaatschap!

Met vriendelijke groet, namens GSVV Veracles, de Sponsorcommissie

Huidige leden van de Club van Groene Gulle Gevers: 

 • H. Mulder
 • A.J.H. (familie) te Brake
 • M.L. Klootwijk
 • H. van Faassen
 • E. de Kruijf
 • A. Bosma
 • E. Verhoef 
 • J. H. van Tuil 
 • P. J. A. Laarakkers
 • J. de Boer
 • J. Timmer
 • A. Hofkamp
 • P. Oosterhof